ÚVERY NESPROSTREDKÚVAME!

Kontaktná infolinka:
0918 883 799
Finance4you, a.s.
Sekurisova 16
841 02 Bratislava

IČO: 43 906 915
DIČ: SK 202 25 246 14
Zapísaná v OR: Okresný Súd Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 4387/B